Lär känna Louise ”miss lou” Bennett-Coverley

Louise ”miss lou” Bennett-Coverley

Dela Detta Inlägg!

Föreställ dig Kingston, Jamaica, 7 september 1919. En flicka föds, dotter till Augustus Cornelius Bennett, ägare till ett bageri i Spanish Town, och Kerene Robinson, en sömmerska. Denna lilla flicka, Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley —skulle komma att bli en av de mest betydande rösterna inom jamaicansk poesi och folklore.

Efter sin fars död 1926, uppfostrades Bennett huvudsakligen av sin mor. Hon tog sina första utbildningssteg på Ebenezer och Calabar, och fortsatte sedan på St. Simon’s College och Excelsior College, båda belägna i Kingston. Det var här, i dessa unga år, som ett spirande intresse för poesi och jamaicansk folklore började ta form.

År 1943, vid tjugofyra års ålder, tog denna passion henne till Friends College i Highgate, St Mary, där hon började studera jamaicansk folklore. Detta var samma år som hennes poesi för första gången publicerades i Sunday Gleaner.

Denna introduktion till Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley är bara början på en resa genom hennes liv och verk. I följande avsnitt kommer vi att utforska hennes banbrytande arbete, hennes bidrag till jamaicansk kultur och hennes bestående arv.

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverleys tidiga karriär och studier i London

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley, en framstående jamaicansk poet, författare och pedagog, gjorde betydande framsteg i sin karriär under sina tidiga år. Hennes resa till framgång började med hennes studier vid Royal Academy of Dramatic Art (RADA) i London, där hon blev den första svarta studenten 1945. Hon hade tilldelats ett stipendium från British Council, vilket möjliggjorde hennes studier vid denna prestigefyllda institution.

Studier vid Royal Academy of Dramatic Art

Bennett-Coverleys tid vid RADA var formativ för hennes karriär. Hon lärde sig inte bara de tekniska aspekterna av dramatisk konst, utan hon kunde också utveckla och finjustera hennes unika röst som författare och poet. Hennes studier gav henne den nödvändiga kunskapen och färdigheterna för att framgångsrikt navigera i den brittiska teaterindustrin.

Arbete med teatersällskap

Efter att ha tagit examen från RADA, började Bennett-Coverley arbeta med olika teatersällskap i Coventry, Huddersfield och Amersham. Hon deltog i intima revyer över hela England. Dessa erfarenheter gav henne möjlighet att tillämpa det hon hade lärt sig vid RADA och att fortsätta att växa som artist. Genom sitt arbete med dessa teatersällskap, kunde hon visa upp sin talang och skapa ett namn för sig själv i teaterkretsar.

Radioprogram för BBC

Under sin tid i England, var Bennett-Coverley också värd för två radioprogram för BBC – Caribbean Carnival (1945–1946) och West Indian Night (1950). Dessa program gav henne en plattform för att nå ut till en bredare publik och för att lyfta fram den jamaicanska kulturen. Genom att använda sin unika förmåga att skapa levande och engagerande berättelser, kunde hon framgångsrikt förmedla den rika kulturen och traditionerna i sitt hemland till en internationell publik.

Denna tidiga period i Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverleys karriär var avgörande för hennes fortsatta framgång. Hennes studier vid RADA, hennes arbete med teatersällskap och hennes radioprogram för BBC, alla bidrog till att forma henne som artist och till att etablera henne som en viktig röst inom jamaicansk kultur och litteratur.

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverleys bidrag till jamaicansk kultur och litteratur

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley, en framstående poet och författare, har lämnat ett outplånligt avtryck på jamaicansk kultur och litteratur. Genom att använda det lokala språket, patois, i sitt arbete, lyfte hon fram dess betydelse och legitimitet som ett litterärt uttrycksmedel.

Poesi och folksånger på patois

Bennett-Coverley var en stark förespråkare för att bevara traditionen att presentera poesi, folksånger och berättelser på patois, det jamaicanska ”nationella språket”. Genom att skriva och framföra sina dikter på patois, visade hon att det inte bara var ett vardagligt talspråk utan också ett kraftfullt verktyg för att uttrycka kreativitet, känslor och kulturell identitet.

Etablering av patois som ett litterärt språk

Ett av Bennett-Coverleys mest betydande bidrag till jamaicansk kultur och litteratur var hennes arbete med att etablera patois som ett erkänt litterärt språk. Hon skrev flera böcker och dikter på patois, vilket bidrog till att språket fick erkännande som ett eget ”nationellt språk”. Genom att använda patois i sitt arbete, visade Bennett-Coverley att det var ett språk som var lika giltigt och uttrycksfullt som standard engelska.

Påverkan på andra författare

Bennett-Coverleys arbete har haft en enorm inverkan på andra författare. Författare som Mutabaruka, Linton Kwesi Johnson och Yasus Afari har alla inspirerats av Bennett-Coverley och använder patois på liknande sätt i sitt eget skrivande. Genom att följa hennes exempel har dessa författare bidragit till att ytterligare stärka patois position som ett viktigt litterärt språk.

Slutsats

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverleys bidrag till jamaicansk kultur och litteratur kan inte överskattas. Genom att använda patois i sitt arbete, lyfte hon fram språkets betydelse och legitimitet och inspirerade därmed en hel generation av författare att göra detsamma. Hennes arv lever vidare i de många dikter, folksånger och berättelser som fortsätter att berika jamaicansk kultur och litteratur.

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverleys personliga liv och död

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley, en framstående jamaicansk poet och folklivsforskare, var inte bara känd för sitt arbete inom litteratur och folklore, utan även för sitt personliga liv. Hennes äktenskap med Eric Winston Coverley, en tidig konstnär och främjare av jamaicansk teater, var en viktig del av hennes liv. De gifte sig den 30 maj 1954 och deras äktenskap varade till Coverleys död i augusti 2002. Tillsammans hade de en son, Fabian.

Livet i Kanada

I de senare åren av sitt liv bodde Bennett-Coverley i Scarborough, Ontario, Kanada. Trots att hon var långt ifrån sitt hemland, fortsatte hon att bidra till jamaicansk kultur och uttrycka sin kärlek till sitt hemland genom sitt arbete.

Bortgång och minnesmärken

Bennett-Coverley gick bort den 27 juli 2006 på Scarborough Grace Hospital efter att ha fallit ihop hemma. Hennes död markerade slutet på en era och skapade en stor förlust för den jamaicanska kulturen. En minnesgudstjänst hölls i Toronto den 3 augusti 2006, vilket gav de som kände och beundrade henne en chans att hedra hennes liv och arbete.

Efter minnesgudstjänsten i Toronto flögs hennes kropp tillbaka till Jamaica. Hennes kropp låg på National Arena den 7 och 8 augusti, vilket gav jamaicaner möjlighet att ta farväl. En begravning hölls i Kingston vid Coke Methodist Church på East Parade den 9 augusti 2006. Efter begravningen begravdes hon på kultik ikoners avdelning av landets National Heroes Park.

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverleys liv och död har lämnat ett bestående intryck på jamaicansk kultur. Genom sitt arbete och sitt personliga liv fortsätter hon att inspirera och påverka generationer av jamaicaner.

Ett Oöverträffat Arv: Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley var inte bara en poet, hon var en kraftfull röst för jamaicansk kultur och språk. Med sitt mod att skriva och framföra på jamaicansk patois, utmanade hon normerna och bekräftade det lokala språkets legitimitet som ett litterärt uttryck. Hon var inte bara en författare, hon var en banbrytare.

Hennes arbete har haft en betydande inverkan på jamaicansk litteratur, inspirerat många andra författare att använda jamaicansk patois i sitt skrivande. Hennes bidrag till jamaicansk kultur sträcker sig långt bortom hennes egna verk. Hon var en inspiration, en ikon, en kraft att räkna med.

Men trots hennes framstående karriär och betydande bidrag, var Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley mer än bara hennes prestationer. Hon var en dotter, en fru, en mor. Hon älskade och blev älskad. Och när hon gick bort, sörjde en hel nation henne förlust.

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley lämnade ett arv som sträcker sig bortom hennes livstid. Hon har påverkat och kommer att fortsätta påverka generationer av författare, artister och kulturälskare. Hennes röst lever vidare i hennes verk, i de författare hon inspirerade, i den kultur hon älskade så djupt.

Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley var en oöverträffad kraft i jamaicansk kultur och litteratur. Hennes liv och arbete är en påminnelse om att det är möjligt att utmana normer, att främja det egna språket och kulturen, att lämna ett bestående avtryck. Hennes arv lever vidare, lika levande och inspirerande som hon själv en gång var.

Vanliga frågor och svar om Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley

Denna sektion innehåller vanliga frågor och svar om den jamaicanska poeten, folklivsforskaren, författaren och pedagogen Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley.

Vem var Louise ”Miss Lou” Bennett-Coverley?

Louise Simone Bennett-Coverley, eller Miss Lou, var en jamaicansk poet, folklivsforskare, författare och pedagog. Hon arbetade för att bevara traditionen att presentera poesi, folksånger och berättelser på patois (”nationellt språk”), och etablerade därigenom legitimiteten för lokala språk som litterära uttrycksformer.

Vad gjorde Miss Lou känd?

Miss Lou blev känd för sitt arbete med att bevara och främja jamaicansk patois och kultur. Genom att skriva och framföra sina dikter på jamaicansk patois eller kreol, arbetade Bennett för att bevara traditionen att presentera poesi, folksånger och berättelser på patois (”nationellt språk”), och etablerade därigenom legitimiteten för lokala språk som litterära uttrycksformer.

Var studerade Miss Lou?

Miss Lou studerade vid Royal Academy of Dramatic Art i London, där hon blev den första svarta studenten. Hon tilldelades ett stipendium från British Council för att studera där.

Vad gjorde Miss Lou efter att hon tog examen?

Efter att ha tagit examen från RADA arbetade Bennett med teatersällskap i Coventry, Huddersfield och Amersham, samt med intima revyer över hela England. Hon var också värd för två radioprogram för BBC – Caribbean Carnival (1945–1946) och West Indian Night (1950).

Vad är Miss Lous arv?

Miss Lous arv lever vidare genom hennes bidrag till litteraturen och kulturen i Jamaica. Hon hjälpte till att etablera jamaicansk patois som en legitim litterär uttrycksform, och hennes arbete har influerat många andra författare. Dessutom fortsätter hennes inspelningar av traditionell jamaicansk folkmusik att vara populära.

Läs också!

Vill du samarbeta eller annonsera?

Skriv en rad så snackar vi!

gambling